Mé služby

Osobní konzultace 

HLASOVÁ PRŮPRAVA A MLUVENÝ PROJEV        od 1.990,- Kč včetně DPH/ hodina

(V ceně konzultací je započtena i má příprava, e-mailová komunikace, předání know-how a individuální podpora pro vás po skončení konzultace. V případě offline konzultace je třeba přičíst ještě cestovné.)

 

OSOBNÍ HLASOVÝ TRÉNINK (on-line/offline + cestovné)

 - hlasová průprava, mluvený a psaný projev, prezentace, interpretace, umělecký přednes

                                                             od 1.990,- Kč včetně DPH/ hodina, jednorázově

                                                             při více setkáních mne ohledně ceny kontaktujte

(V ceně konzultací je započtena i má příprava, e-mailová komunikace, předání know-how a individuální podpora pro vás po skončení konzultace. Výhodou je, že se mohu přizpůsobit vašim časovým možnostem a osobnímu tempu.)


Tvorba programu na zakázku

PŘÍPRAVA INDIVIDUÁLNÍCH LEKCÍ A PROGRAMŮ pro ZŠ a SŠ, dětská centra, herny, jiné kolektivy

- témata z předmětů Český jazyk a Literatura, Dějepis, Výchovy (výtvarná, hudební, tělesná)

                                                       od 2.500,- Kč (včetně DPH) / hodina, záleží na náročnosti a tématu

(V ceně je započtena příprava programu - návod + struktura, případně materiálů, e-mailová komunikace, předání know-how a konzultace k programu provádějícímu pedagogovi/pedagogům a individuální podpora.)


Realizace autorských programů

REALIZACE INDIVIDUÁLNÍCH LEKCÍ A PROGRAMŮ pro ZŠ a SŠ, dětská centra, herny, jiné kolektivy

- témata z předmětů Český jazyk a Literatura, Dějepis, Výchovy (výtvarná, hudební, tělesná)

                    od 3.600,- Kč (včetně DPH) + cestovné / 90 minut / 1 osoba, záleží na náročnosti a tématu

(V ceně je započtena příprava programu, případné materiály, e-mailová komunikace, know-how, realizace s žáky a studenty, konzultace a individuální podpora pedagogovi po realizaci, včetně tipů jak na téma navázat se žáky a studenty v navazující výuce.)

 

Workshopy, semináře pro pedagogy, vedoucí dětských kolektivů

PROGRAM PRO PEDAGOGY, vedoucí dětských kolektivů, sociální pracovníky, táborové vedoucí, ...ap.

- o práci s hlasem a hlasové hygieně

(Cena se odvíjí podle počtu pedagogů a délce programu, může se jednat o 90 minutový seminář offline či online, více hodinový on-line program až po 4-týdenní online kurz nebo série pravidelných živých workshopů a seminářů (kombinace). Ještě je potřeba přičíst cestovné.)

 

Výchovně-vzdělávací programy pro kolektivy

- program pro učitele a jeho třídní kolektiv, vedoucí zájmových skupin, týmů a jejich členů na téma "STRČ PRST SKRZ KRK I a II" o lidském hlase, těle, hlasové hygieně, práci s hlasem, vypravěčství, moderování, hlasem před kamerou nebo mikrofonem

                                 cena od 3.600,- Kč (včetně DPH) + cestovné / jeden program v délce 90 minut


Autorská čtení

AUTORSKÉ ČTENÍ z knihy Hastrmanská pohádka

- beseda s autorským a scénickým čtením s vyprávěním "Cesta mé knihy od prvního řádku až po hotový produkt" (90 minut nebo 120 minut)

                                cena 100,- Kč/ žák + cestovné, minimálně však 5.000 Kč/8.000 Kč (autorka+asistentka)

                                (lze spojit 2 třídy dohromady, i víc - maximálně 70 dětí, to je na domluvě)

                                 cena pro kluby, knihovny, atd. 5.000 Kč / 8.000 Kč (autorka +asistentka) (včetně DPH) + cestovné a občerstvení

Nad 60 dětí je v programu se mnou asistentka - kolegyně herečka-lektorka. Programová se nemění. Naopak scénické čtení a hry nabízejí nové možnosti a také udržet aktivitu všech účastníků programu a besedy 

 

Divadelní produkce 

PŘEDSTAVENÍ pro MŠ a I. stupeň ZŠ, knihovny, dětská centra, tábory ap.

Pohádky z Veselé Lhoty - Dědeček a koblížek (cca 55 minut, 2 herečky, cena 5.600,- Kč + cestovné)

Pohádky z Veselé Lhoty - Dědeček a řepa (cca 45 minut, 2 herečky, cena 5.600,- Kč + cestovné)

Pohádky ze Špalíčku - O Červené Karkulce a Budulínkovi (cca 35 minut, 4 herci + tech.podpora, cena 6.400,- Kč + cestovné)

 

(Cestovné je ve všech případech 7,- Kč / km.)

 

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte a obraťte se na mě. Vše si povíme, prodiskutujeme a jistě najdeme řešení ke spokojenosti obou stran. Viz.záložka Kontakt. 

Oblíbené příspěvky